Your Cart
0 Artikel | 0.00
×
...

Klachtenbeleid van MushPeak

Bij MushPeak streven we ernaar om uitstekende producten en diensten aan onze klanten te leveren. We begrijpen echter dat er soms situaties kunnen ontstaan waarin u niet tevreden bent. We nemen klachten serieus en streven ernaar om ze snel en rechtvaardig op te lossen. Dit klachtenbeleid beschrijft hoe we omgaan met klachten van klanten.

  1. Indienen van een klacht

1.1. Als u een klacht heeft, verzoeken we u vriendelijk om contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan op onze webshop. U kunt een klacht indienen via e-mail, telefoon of schriftelijk.

1.2. Bij het indienen van een klacht is het belangrijk om de volgende informatie te verstrekken:

  • Uw naam en contactgegevens.
  • Bestelnummer of andere relevante informatie met betrekking tot de aankoop.
  • Een gedetailleerde beschrijving van de klacht, inclusief relevante feiten en eventueel bewijsmateriaal.
  1. Behandeling van de klacht

2.1. We zullen uw klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen [aantal dagen] na ontvangst beantwoorden. We streven ernaar om klachten binnen een redelijke termijn op te lossen.

2.2. We zullen uw klacht zorgvuldig onderzoeken en contact met u opnemen om verdere details te bespreken indien nodig.

2.3. We zullen ons best doen om een bevredigende oplossing te bieden, zoals een vervangend product, reparatie, terugbetaling of een andere passende oplossing, afhankelijk van de aard van de klacht.

  1. Communicatie en opvolging

3.1. We zullen open en transparant communiceren tijdens het klachtenproces. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang en de geschatte tijdlijn voor het oplossen van de klacht.

3.2. Als er aanvullende informatie of documentatie nodig is, zullen we dit tijdig aan u vragen.

3.3. Indien er omstandigheden zijn die leiden tot vertraging bij het afhandelen van de klacht, zullen we u tijdig informeren en uitleg geven over de reden van de vertraging.

  1. Geschillenbeslechting

4.1. Als we er niet in slagen om tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u overwegen om een alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken, zoals mediation of arbitrage.

4.2. U behoudt te allen tijde uw wettelijke rechten en kunt contact opnemen met relevante instanties of autoriteiten voor verdere hulp bij de afhandeling van de klacht.

We streven ernaar om klachten met zorg en professionaliteit te behandelen. Uw feedback is waardevol en helpt ons onze producten en diensten te verbeteren.

Logo

We zijn online en helpen je Graag!

Select your language:
Nederlands English